Posts

Kako do vračila trošarine za delovne stroje

Kako do vračila trošarine za delovne stroje je vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi podjetniki.

.

Zakonodajni predpisi in pravilniki zelo natančno določajo kdaj smo upravičeni do vračila. So pa tudi podvrženi pogostim spremembam in dopolnitvam. Vračilo trošarine je še posebej aktualno za gradbena podjetja katera razpolagajo z gradbeno mehanizacijo, ki izpolnjuje pogoje za vračilo.

.

Kako do vračila trošarine za delovne stroje

Za več informacij o aplikacijah za izračun trošarine, se lahko obrnete na naš kontakt.

..

Pravico do vračila trošarine za delovne stroje imajo kupci – osebe, ki opravljajo dejavnost, za energente, predpisane za pogonski namen v obdobju, za katero se uveljavlja vračilo trošarine in ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu, žičnic ter strojev in naprav na smučiščih (uporaba v industrijsko-komercialni namen).

.

Statični delovni stroji so naprave, ki pri svojem delu niso mobilne, kar pomeni da svojo funkcijo izvajajo na mestu.

.

Za namene vračila trošarine za statične delovne stroje, ob upoštevanju tehnološkega napredka strojev, med statične delovne stroje uvrščamo tudi mobilno omejene stroje z naslednjimi značilnostmi:

.

  • stroji ne izpolnjujejo pogojev za registracijo za udeležbo v javnem prometu,
  • med različnimi lokacijami delovišč se premikajo na posebnih vozilih za specialne prevoze,
  • njihova mobilnost je omejena na zaprto delovišče/gradbišče in služi samo za občasno premikanje po njem,
  • v času opravljanja svoje funkcije se ne premikajo in delujejo kot statični delovni stroji.

.

Odgovoru na vprašanje kako  do vračila trošarine za delovne stroje bomo zadostili predvsem z dokazljivo porabo

.

celzija logoNe glede na vse zahteve in spremembe predpisov glede vračila trošarine, bomo morali voditi skrbne evidence o nabavi in porabi pogonskih energentov. Klasično ročno poročanje na papirnatih obrazcih povzroča veliko dodatnega dela za pripravo končnih poročil in obračunov.

.

V gradbenem podjetju s 100 zaposlenimi priprava poročil zahteva vsaj tri dni dela izkušene obračunovalke. Rezultati pa so običajno na voljo šele nekaj dni po zaključenem mesecu.

.

Carinski inšpektorji od nas neusmiljeno zahtevajo točnost poročil, zneski in količine pa se morajo ujemati na cente in centilitre natančno. V nasprotnem nam vračila trošarine ne bodo priznali.

.

A na vprašanje Kako do vračila trošarine za delovne stroje si lahko odgovorimo tudi drugače. V dobi mobilnih telefonov in tablic ter vsepovsod prisotnega interneta si lahko dokazovanje o porabi goriv bistveno olajšamo in pohitrimo izdelavo predpisanih poročil.

.

Delavci in delovodje, ki nabavljajo gorivo, imajo za ta namen plačilne kartice s katerimi zelo natančno evidentiramo vse nabave. Na drug strani pa upravljalci delovnih strojev svojo dejavnost sproti beležijo na mobilnih telefonih:

.

  • opravljene delovne ure stroja,
  • datum,
  • opis del,
  • izdajatelja in količino natočenega goriva,
  • stroškovno mesto,
  • stroške dela.

.

Vsi ti podatki se sproti zapisujejo v centralni bazi podatkov. Takoj lahko vidimo, kje se nahajajo posamezni delovni stroji in kdo jih upravlja. Dnevno imamo na voljo pregled nad porabo goriv. Končni obračun in priprava poročil zahtevata nekaj malega preverjanja in tiskanje poročil. S tem bomo zadostili vsem zahtevam in vprašanje Kako do vračila trošarine za delovne stroje ne bo več imelo strašljivega prizvoka.

.

Če vas zanima aplikacija za izračun trošarine, vas povabimo, da si več informacij ogledate tudi tukaj

.

Dodatni viri (1, 2)