S podatki iz Microsoft Accessa na splet

Naprednejši uporabniki in podjetja uporabljajo Microsoft Access za izdelavo baz podatkov in aplikacij in si s tem zelo pomagajo pri svojem poslovanju. Program je poceni, razvoj aplikacij je enostaven in hiter. Za večjo robustnost in hkratno delo več uporabnikov pa se moramo že bolj potruditi in brez programiranja ne gre več. Priporočljivo je tudi, da ločimo aplikativni in podatkovni del v svoje datoteke. Podatkovno datoteko shranimo na strežnik, aplikativno pa na vsak uporabniški računalnik. Kot dolgoletni razvijalec in uporabnik aplikacij v Accessu lahko povem, da je program zelo zanesljiv in nikoli ni prišlo do izgube podatkov.

Vendar pa ima Access nekaj slabosti, ki izhajajo iz njegove zasnove:

  • program Microsoft Access moramo imeti nameščen na vsakem računalniku (dodatno delo in strošek za nakup licence),
  • vsa obdelava podatkov se dogaja lokalno na uporabniškem računalniku in je s tem počasnejša,
  • datoteka s podatki s časom zelo naraste in upočasni delovanje,
  • celotna datoteka se s strežnika prenaša do vsakega uporabnika, kar je problematično v primeru počasnejših omrežij oz. ko je datoteka zelo velika (100MB in več),
  • delo na daljavo je praktično nemogoče,
  • ni možnosti za delo in urejanje podatkov preko interneta (vgrajene so sicer neke možnosti, ki pa v praksi ne delujejo),
  • ni možnosti uporabe Accessovih podatkov in aplikacij na mobilnih napravah,

V našem podjetju vam nudimo hitro in učinkovito rešitev:

  • bazo podatkov v Accessu vam prestavimo na zmogljiv podatkovni strežnik (MariaDB, MySQL, SQL Server, Oracle);
  • aplikacijo v Accessu zgradimo v sodobnem programskem okolju, ki vam bo omogočilo univerzalno uporabo preko spleta na vseh napravah in vseh operacijskih sistemih.

Preberite več…