Ocena razvojnih stroškov

Na spletu lahko zasledimo številne ocene razvojnih stroškov poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij. Ker poslovne aplikacije zahtevajo velik programerski vložek, so stroški temu primerno visoki. Kot potencialni investitor takšne aplikacije pa moramo računati še s precejšnjim lastnim vložkom, saj moramo aktivno sodelovati v vseh fazah projekta. Klasični pristopi s programiranjem se v mnogih primerih zavlečejo ali takšni projekti celo propadejo. Preberite eno od takšnih ocen.

Gornja raziskava navaja naslednje stroške za razvoj iPad aplikacij:

 • Preprosta poslovna aplikacija za iPad: 50.000$
 • Srednje zahtevna poslovna aplikacija za iPad: 100.000$
 • Zahtevna in zelo zahtevna poslovna aplikacija za iPad: 150.000$ in več; hitro se lahko stroški povzpnejo tudi na 500.000$ in več

In ti stroški ustrezajo razvoju aplikacije za eno mobilno platformo (iPad), za dodatne platforme je potrebno računati s še višjimi stroški. Redko katera komercialna mobilna aplikacija je tako uspešna, da pokrije stroške razvoja.

Na spletu najdemo tudi razna instant orodja za razvoj mobilnih aplikacij, kjer aplikacijo razvijemo z grafičnimi orodji in znanje programiranja ni potrebno. Takšna razvojna orodja običajno rešujejo specifične probleme z omejenimi nabori gradnikov. Primer takšnega orodja je Yapp in omogoča razvoj mobilnih aplikacij za organizacijo raznih dogodkov, seznamov in evidenc klubov, društev, …

Za primerjavo z zgornjimi navedbami vzemimo poslovno aplikacijo, ki jo izdelamo z našo rešitvijo:

 • Aplikacija po gornjih merilih spada med preproste poslovne aplikacije.
 • Aplikacija deluje univerzalno na vseh napravah in vseh operacijskih sistemih:  na spletu in v mobilnih napravah.
 • Aplikacijo lahko hkrati uporablja 20 do 100 uporabnikov.
 • Aplikacija vsebuje 12 strani (ekranov) za delo s podatki.
 • Razvoj vključuje 2–3 prototipne iteracije.
 • Ocena trajanja razvoja: 1 mesec.
 • Ocena stroškov razvoja in izdelave: 12.000 EUR (stroški dela glede na tržno vrednost).
 • Ocena obratovalnih stroškov aplikacije: 50 – 100 EUR / mesec (aplikacija teče na lastnem ali najetem strežniku v oblaku).

A to so splošne ocene na osnovi analiz že izvedenih projektov.

Glede vašega problema vas vabimo, da nam pišete ali nas pokličete in skupaj bomo našli ugodno rešitev.

Preberite več…