Delovanje poslovne aplikacije brez spletne povezave (Offline)

Mobilne poslovne aplikacije zaslužijo svoje ime šele, ko so sposobne delovati tudi brez povezave (Offline). V našem sistemu imamo možnost takšnega delovanja vgrajeno že v sami osnovi in ne predstavlja bistvenih dodatnih stroškov za investitorja. Rešitev je zagotovljena po standardu HTML5 in vključuje celoten sistem podatkovnih transakcij ter inteligentno obravnavno konfliktov:

  • Učinkovit sistem kontrole konfliktov pri zapisovanju podatkov v bazo, ki presega preprosti princip, da zadnji zapisani podatek “zmaga”.
  • Varnost podatkov je zagotovljena v primeru zaprtja poslovne aplikacije, izpraznjenja baterije in za primer, ko podatki še niso bili shranjeni na strežnik.
  • Vgrajena je podpora za pretvorbo SQL podatkov v hierarhično urejene JSON podatkovne nize (npr. kupci, njihova naročila in vrstice naročil).
  • Shranjujejo in prikazujejo se podrobnosti o transakcijah: spremembe, napake in shranjevanje zapisov.
  • Sinhroniziranje shranjenih transakcij s podatkovnim strežnikom, ko je povezava spet na voljo.
  • Inkrementalno usklajevanje zapisov na klientu s shranjenimi zapisi na strežniku.
  • Avtomatično kreiranje manifestne datoteke za vspostavitev “appCache” mehanizma spletnega brskalnika in pripadajoče spletne aplikacije: HTML, CSS, …
  • Aktiviranje delovanja poslovne aplikacije brez povezave (Offline) ne zahteva dodatnega časa za razvoj.

Preberite več…