Kako do vračila trošarine za delovne stroje

Kako do vračila trošarine za delovne stroje je vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi podjetniki.

.

Zakonodajni predpisi in pravilniki zelo natančno določajo kdaj smo upravičeni do vračila. So pa tudi podvrženi pogostim spremembam in dopolnitvam. Vračilo trošarine je še posebej aktualno za gradbena podjetja katera razpolagajo z gradbeno mehanizacijo, ki izpolnjuje pogoje za vračilo.

.

Kako do vračila trošarine za delovne stroje

Za več informacij o aplikacijah za izračun trošarine, se lahko obrnete na naš kontakt.

..

Pravico do vračila trošarine za delovne stroje imajo kupci – osebe, ki opravljajo dejavnost, za energente, predpisane za pogonski namen v obdobju, za katero se uveljavlja vračilo trošarine in ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu, žičnic ter strojev in naprav na smučiščih (uporaba v industrijsko-komercialni namen).

.

Statični delovni stroji so naprave, ki pri svojem delu niso mobilne, kar pomeni da svojo funkcijo izvajajo na mestu.

.

Za namene vračila trošarine za statične delovne stroje, ob upoštevanju tehnološkega napredka strojev, med statične delovne stroje uvrščamo tudi mobilno omejene stroje z naslednjimi značilnostmi:

.

 • stroji ne izpolnjujejo pogojev za registracijo za udeležbo v javnem prometu,
 • med različnimi lokacijami delovišč se premikajo na posebnih vozilih za specialne prevoze,
 • njihova mobilnost je omejena na zaprto delovišče/gradbišče in služi samo za občasno premikanje po njem,
 • v času opravljanja svoje funkcije se ne premikajo in delujejo kot statični delovni stroji.

.

Odgovoru na vprašanje kako  do vračila trošarine za delovne stroje bomo zadostili predvsem z dokazljivo porabo

.

celzija logoNe glede na vse zahteve in spremembe predpisov glede vračila trošarine, bomo morali voditi skrbne evidence o nabavi in porabi pogonskih energentov. Klasično ročno poročanje na papirnatih obrazcih povzroča veliko dodatnega dela za pripravo končnih poročil in obračunov.

.

V gradbenem podjetju s 100 zaposlenimi priprava poročil zahteva vsaj tri dni dela izkušene obračunovalke. Rezultati pa so običajno na voljo šele nekaj dni po zaključenem mesecu.

.

Carinski inšpektorji od nas neusmiljeno zahtevajo točnost poročil, zneski in količine pa se morajo ujemati na cente in centilitre natančno. V nasprotnem nam vračila trošarine ne bodo priznali.

.

A na vprašanje Kako do vračila trošarine za delovne stroje si lahko odgovorimo tudi drugače. V dobi mobilnih telefonov in tablic ter vsepovsod prisotnega interneta si lahko dokazovanje o porabi goriv bistveno olajšamo in pohitrimo izdelavo predpisanih poročil.

.

Delavci in delovodje, ki nabavljajo gorivo, imajo za ta namen plačilne kartice s katerimi zelo natančno evidentiramo vse nabave. Na drug strani pa upravljalci delovnih strojev svojo dejavnost sproti beležijo na mobilnih telefonih:

.

 • opravljene delovne ure stroja,
 • datum,
 • opis del,
 • izdajatelja in količino natočenega goriva,
 • stroškovno mesto,
 • stroške dela.

.

Vsi ti podatki se sproti zapisujejo v centralni bazi podatkov. Takoj lahko vidimo, kje se nahajajo posamezni delovni stroji in kdo jih upravlja. Dnevno imamo na voljo pregled nad porabo goriv. Končni obračun in priprava poročil zahtevata nekaj malega preverjanja in tiskanje poročil. S tem bomo zadostili vsem zahtevam in vprašanje Kako do vračila trošarine za delovne stroje ne bo več imelo strašljivega prizvoka.

.

Če vas zanima aplikacija za izračun trošarine, vas povabimo, da si več informacij ogledate tudi tukaj

.

Dodatni viri (1, 2)

Mobilne aplikacije za gradbeništvo

Mobilne aplikacije za gradbeništvo so še zelo redke. A svetovni trend že narekuje, kako bo v prihodnje potekalo vodenje delavcev na terenu. Razvoj mobilne programske opreme že teče v smeri, da bodo delavci na terenu imeli dostop do poslovnega (ERP) informacijskega sistema podjetja.

Na mobilnih telefonih ali tablicah bodo:

 • dobili navodila v obliki elektronskih delovnih nalogov,
 • preverjali zaloge materiala na gradbišču,
 • poročali porabo materiala in naročali nove količine,
 • prevzemali in izdajali materiale,
 • poročali postavke gradbenega dnevnika,
 • vodili opravljene delovne ure in odsotnosti,
 • izpolnjevali strojna poročila vključno s porabo goriv in maziv,
 • s fotografijami dokumentirali opravljeno delo in zaplete,
 • spremljali potek del in stroške,

mobilne aplikacije za gradbeništvoPristop je podoben kot je že navada v številnih drugih panogah, npr. v proizvodnji, procesni industriji, servisnih dejavnostih. V teh panogah so terminali s poslovno programsko opremo že nekaj časa prisotni na delovnih mestih. Za delavce na terenu pa je šele mobilna internetna tehnologija odprla vrata za uporabo informacijskih sistemov neposredno na deloviščih in v vozilih.

Mobilni telefoni in tablice za uporabo na terenu so vse bolj dostopni in za številna dela niti ne potrebujemo več specialnih in na razne zunanje vplive (udarci, vnetljiva in eksplozijska okolja) odporne naprave. Večinoma zadostujejo povsem običajni mobilni telefoni in tablice. V prednosti so mogoče edino naprave, ki omogočajo delovanje v vlagi in imajo vgrajene ekrane na dotik, ki delujejo tudi, ko je ekran moker ali ko delamo v rokavicah.

Preverite še: Kaj vse ponujajo naše mobilne aplikacije?

Na kaj moramo biti še pozorni pri izdelavi mobilne aplikacije za gradbeništvo?

razvoj mobilnih aplikacijVemo, da obstajajo različni operacijski sistemi. V kolikor želimo, da bo mobilna aplikacija delovala tako na Androidnih kot tudi iOS napravah, nam to lahko najmanj podvoji razvojne stroške. Če želimo delovanje še na drugih operacijskih sistemih, bo razvoj aplikacije še toliko dražji.

Vendar obstajajo razvojni sistemi s katerimi lahko naredimo univerzalne mobilne aplikacije. Z enim projektom bomo razvili aplikacijo, ki bo uporabljala najnovejšo tehnologijo in naša aplikacija bo delovala na vseh napravah in vseh operacijskih sistemih. Tehnologije, ki to omogočajo so HTML5 za postavitev spletne strani, Javascript za programski del aplikacije in CSS3 za izdelavo vizualne podobe aplikacije.

Zakaj izbrati razvoj mobilnih aplikacij pri nas?

Razvoj s takšnimi orodji nam zelo pospeši izdelavo aplikacij in bistveno poceni stroške. V praksi to pomeni tudi za 5x do 10x nižje stroške in hitrejši razvoj.

Če obvladate angleško in, če vas konkretneje zanimajo koristi, ki jih prinaša razvoj mobilnih aplikacij ter kakšni vse programi za izdelavo aplikacij obstajajo, vas povabimo, da si ogledate tudi spodnji video:

Posodobitev zastarele poslovne programske opreme

Napredek tehnologije je vse hitrejši in stalno moramo skrbeti za posodobitve strojne in programske opreme. Nastajajo nove naprave in novi operacijski sistemi. Na področju strojne opreme se je vse skupaj malce umirilo in ni več potrebno, da bi vsako leto kupovali nov računalnik, tablico, telefon. Na področju programske opreme je drugače. Razvoj gre nezadržno naprej. Večina podatkov in poslovanja se seli na internet. Potrebe po uporabi poslovnih programov na mobilnih napravah so postale nuja. Dostop do podatkov moramo imeti kjerkoli in kadarkoli. Sicer postanemo nekonkurenčni in izpademo iz igre.

Številna podjetja uporabljajo programsko opremo, ki ne zmore več slediti tem zahtevam. Z zamenjavo zastarelih programov pa odlašajo, ker je to zahteven in tudi drag proces.

A z novimi tehnologijami za razvoj aplikacij lahko bistveno pohitrimo in pocenimo celoten proces.

Nekaj primerov zastarele poslovne programske opreme:

 • vsa poslovna programska oprema, ki ne omogoča dela preko spleta in mobilnih naprav,
 • DOS programi za poslovanje,
 • poslovne aplikacije narejene za starejše različice operacijskega sistema Windows (Win 95, Win XP),
 • poslovne aplikacije zgrajene v Microsoft Accessu, Paradoxu, BASE-u (Open Office), …,
 • poslovni podatki vodeni v Excelu,

V našem podjetju vam bomo ugodno in hitro zamenjali staro, odsluženo poslovno programsko opremo z novo in vam omogočili njihovo uporabo na vseh napravah in neodvisno od operacijskega sistema. Do podatkov boste lahko dostopali tudi na daljavo.

Preberite več…

Pretirana uporaba Microsoft Excela pri poslovanju podjetij

Microsoft Excel je postal zelo močno orodje za upravljanje s podatki. Podatke lahko obdelujemo in prikazujemo na mnoge načine. Še posebno močne so opcije povezave na baze in skladišča podatkov ter pivot tabele v katerih lahko podatke združujemo in učinkovito analiziramo.

Po drugi strani pa se Excel tudi “zlorablja” kot nadomestilo za baze podatkov. Številna, predvsem manjša podjetja, ga uporabljajo za vodenje svojih zbirk podatkov in celotnega poslovanja (seznami poslovnih partnerjev, vodenje nabave, sestavljanje računov, vodenje skladišča, razne statistike, …). Pri tem je običajno slabo poskrbljeno za varnost podatkov in datotek samih. Zaposleni vsak mesec delajo kopije obstoječih datotek, iz kopij brišejo stare podatke in vanje vpisujejo nove. Pri tem je veliko možnosti za napake, celovita preglednost nad podatki je slaba. Če vodja zahteva podrobno analizo, zaposleni odpre nov excelov dokument in vanj združuje (kopira) podatke iz številnih poddokumentov. Sizifovo delo, ki zahteva veliko časa in je izvor številnih napak.

Rešitev:

Če bi podjetja namesto zbirk podatkov v Excelu vzpostavila pravo bazo podatkov z nekaj povezanimi tabelami, bi svoje poslovanje lahko bistveno poenostavila:

 • Lažja bi bila skrb za varnost podatkov, podatki bi se zbirali in hranili centralno in bili dostopni vsem uporabnikom.
 • Vsak podatek se vnese samo enkrat.
 • Razna poročila in analize so stvar klika na gumb. Napake so praktično izključene.
 • Seveda to nekaj stane. A stane tudi slabo izkoriščeno delo zaposlenih, da o plačilu nadurnega dela niti ne govorimo.

V našem podjetju vam nudimo učinkovite rešitve, kjer boste svoje poslovanje poenostavili, do podatkov pa dostopali kjerkoli in kadarkoli.

Preberite več…

S podatki iz Microsoft Accessa na splet

Naprednejši uporabniki in podjetja uporabljajo Microsoft Access za izdelavo baz podatkov in aplikacij in si s tem zelo pomagajo pri svojem poslovanju. Program je poceni, razvoj aplikacij je enostaven in hiter. Za večjo robustnost in hkratno delo več uporabnikov pa se moramo že bolj potruditi in brez programiranja ne gre več. Priporočljivo je tudi, da ločimo aplikativni in podatkovni del v svoje datoteke. Podatkovno datoteko shranimo na strežnik, aplikativno pa na vsak uporabniški računalnik. Kot dolgoletni razvijalec in uporabnik aplikacij v Accessu lahko povem, da je program zelo zanesljiv in nikoli ni prišlo do izgube podatkov.

Vendar pa ima Access nekaj slabosti, ki izhajajo iz njegove zasnove:

 • program Microsoft Access moramo imeti nameščen na vsakem računalniku (dodatno delo in strošek za nakup licence),
 • vsa obdelava podatkov se dogaja lokalno na uporabniškem računalniku in je s tem počasnejša,
 • datoteka s podatki s časom zelo naraste in upočasni delovanje,
 • celotna datoteka se s strežnika prenaša do vsakega uporabnika, kar je problematično v primeru počasnejših omrežij oz. ko je datoteka zelo velika (100MB in več),
 • delo na daljavo je praktično nemogoče,
 • ni možnosti za delo in urejanje podatkov preko interneta (vgrajene so sicer neke možnosti, ki pa v praksi ne delujejo),
 • ni možnosti uporabe Accessovih podatkov in aplikacij na mobilnih napravah,

V našem podjetju vam nudimo hitro in učinkovito rešitev:

 • bazo podatkov v Accessu vam prestavimo na zmogljiv podatkovni strežnik (MariaDB, MySQL, SQL Server, Oracle);
 • aplikacijo v Accessu zgradimo v sodobnem programskem okolju, ki vam bo omogočilo univerzalno uporabo preko spleta na vseh napravah in vseh operacijskih sistemih.

Preberite več…

Predstavitev tehnologij

Za delovanje celotnega sistema skrbita aplikativni in tiskalniški strežnik, ki na osnovi programa v aplikaciji vzdržujeta povezavo med podatkovnim strežnikom z bazo podatkov in uporabnikovo napravo. Aplikativni strežnik generira internetne strani po najnovejšem standardu HTML5 in zato je aplikacija lahko neodvisna od naprave in operacijskega sistema. Pogoj je, da imamo z aplikativnim strežnikom vzpostavljeno povezavo (internet, LAN – Local Area Network, VPN – Virtual Private Network) in da naša naprava zmore poganjati enega od internetnih brskalnikov (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Dolphin, …). Internetni brskalnik mora podpirati najnovejše standarde HTML5, CSS3, Java, AJAX, JSON, … Povratna komunikacija od naprave do aplikativnega strežnika poteka preko AJAX klicev, podatki se prenašajo v optimizirani JSON obliki, ki je za 30% bolj učinkovita od XML oblike.

Vsi varnostni protokoli potekajo preko aplikativnega strežnika. Varnost je vgrajena v samo jedro strežnika in ustreza najstrožjim zahtevam (npr. varovanje podatkov v zdravstvu). Za primer višjih varnostnih zahtev imamo poleg standardne internetne povezave na voljo še šifrirano SSL povezavo in šifrirano VPN povezavo. Podatki so lahko šifrirani tudi v sami bazi podatkov.

Preberite več…

Ocena razvojnih stroškov

Na spletu lahko zasledimo številne ocene razvojnih stroškov poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij. Ker poslovne aplikacije zahtevajo velik programerski vložek, so stroški temu primerno visoki. Kot potencialni investitor takšne aplikacije pa moramo računati še s precejšnjim lastnim vložkom, saj moramo aktivno sodelovati v vseh fazah projekta. Klasični pristopi s programiranjem se v mnogih primerih zavlečejo ali takšni projekti celo propadejo. Preberite eno od takšnih ocen.

Gornja raziskava navaja naslednje stroške za razvoj iPad aplikacij:

 • Preprosta poslovna aplikacija za iPad: 50.000$
 • Srednje zahtevna poslovna aplikacija za iPad: 100.000$
 • Zahtevna in zelo zahtevna poslovna aplikacija za iPad: 150.000$ in več; hitro se lahko stroški povzpnejo tudi na 500.000$ in več

In ti stroški ustrezajo razvoju aplikacije za eno mobilno platformo (iPad), za dodatne platforme je potrebno računati s še višjimi stroški. Redko katera komercialna mobilna aplikacija je tako uspešna, da pokrije stroške razvoja.

Na spletu najdemo tudi razna instant orodja za razvoj mobilnih aplikacij, kjer aplikacijo razvijemo z grafičnimi orodji in znanje programiranja ni potrebno. Takšna razvojna orodja običajno rešujejo specifične probleme z omejenimi nabori gradnikov. Primer takšnega orodja je Yapp in omogoča razvoj mobilnih aplikacij za organizacijo raznih dogodkov, seznamov in evidenc klubov, društev, …

Za primerjavo z zgornjimi navedbami vzemimo poslovno aplikacijo, ki jo izdelamo z našo rešitvijo:

 • Aplikacija po gornjih merilih spada med preproste poslovne aplikacije.
 • Aplikacija deluje univerzalno na vseh napravah in vseh operacijskih sistemih:  na spletu in v mobilnih napravah.
 • Aplikacijo lahko hkrati uporablja 20 do 100 uporabnikov.
 • Aplikacija vsebuje 12 strani (ekranov) za delo s podatki.
 • Razvoj vključuje 2–3 prototipne iteracije.
 • Ocena trajanja razvoja: 1 mesec.
 • Ocena stroškov razvoja in izdelave: 12.000 EUR (stroški dela glede na tržno vrednost).
 • Ocena obratovalnih stroškov aplikacije: 50 – 100 EUR / mesec (aplikacija teče na lastnem ali najetem strežniku v oblaku).

A to so splošne ocene na osnovi analiz že izvedenih projektov.

Glede vašega problema vas vabimo, da nam pišete ali nas pokličete in skupaj bomo našli ugodno rešitev.

Preberite več…

 

 

Shranjevanje poslovnih podatkov

Srce vsake poslovne aplikacije so podatki. Poskrbeti moramo za zanesljivo in varno shranjevanje ter čim hitrejši dostop. Priporočljiva je uporaba centralne baze podatkov s podatkovnim strežnikom.

Naš sistem je kompatibilen z vsemi ključnimi bazami podatkov na trgu:

 • Microsoft SQL Server,
 • My SQL,
 • MariaDB,
 • Oracle,
 • DB2,
 • Postgres,
 • Paradox,
 • Microsoft Access,
 • Microsoft Excel,

Podatkovni gonilniki, ki jih uporabljamo za dostop do strežnikov podatkov, so visoko zmogljivi in zagotavljajo hitre odzive in prenos podatkov do uporabnikove naprave.

Uporabimo lahko vašo obstoječo poslovno bazo podatkov in na njeni osnovi zgradimo samo spletno/mobilno aplikacijo. V kolikor so vaši poslovni podatki razpršeni ali organizirani v manj zmogljivih bazah podatkov (npr. Microsoft Access, Microsoft Excel, Base), vam priporočamo, da jih organiziramo in prepišemo v novo zmogljivo bazo podatkov, ki bo shranjena na strežniku. S tem bo zagotovljena največja varnost podatkov in hiter dostop.

Za katero bazo podatkov se bomo odločili, je odvisno od količine in kompleksnosti poslovnih podatkov ter števila uporabnikov, ki bodo do teh podatkov dostopali. Poleg tega lahko izbiramo med bazami podatkov, ki so brezplačne ali plačljive.

 • MySQL: zelo priljubljena visokozmogljiva baza podatkov, še posebej v spletnih aplikacijah (npr. WordPress); brezplačna;
 • MariaDB: naprednejša različica od MySQL, ki se vse bolj uveljavlja; uporablja jo Google, ki je z njo zamenjal MySQL; odprtokodna in brezplačna;
 • Microsoft SQL Server Express: brezplačna različica baze SQL Server; zelo priljubljena; omejitve so v velikosti baze (največ 2GB) in največjem številu uporabnikov:
 • Microsoft SQL Server: zelo priljubljena visokozmogljiva baza podatkov, uporabljena v številnih poslovnih aplikacijah; plačljiva;
 • Oracle DB: zelo priljubljena visokozmogljiva baza podatkov, uporabljena v številnih poslovnih aplikacijah; plačljiva;

Preberite več…

Delovanje poslovne aplikacije brez spletne povezave (Offline)

Mobilne poslovne aplikacije zaslužijo svoje ime šele, ko so sposobne delovati tudi brez povezave (Offline). V našem sistemu imamo možnost takšnega delovanja vgrajeno že v sami osnovi in ne predstavlja bistvenih dodatnih stroškov za investitorja. Rešitev je zagotovljena po standardu HTML5 in vključuje celoten sistem podatkovnih transakcij ter inteligentno obravnavno konfliktov:

 • Učinkovit sistem kontrole konfliktov pri zapisovanju podatkov v bazo, ki presega preprosti princip, da zadnji zapisani podatek “zmaga”.
 • Varnost podatkov je zagotovljena v primeru zaprtja poslovne aplikacije, izpraznjenja baterije in za primer, ko podatki še niso bili shranjeni na strežnik.
 • Vgrajena je podpora za pretvorbo SQL podatkov v hierarhično urejene JSON podatkovne nize (npr. kupci, njihova naročila in vrstice naročil).
 • Shranjujejo in prikazujejo se podrobnosti o transakcijah: spremembe, napake in shranjevanje zapisov.
 • Sinhroniziranje shranjenih transakcij s podatkovnim strežnikom, ko je povezava spet na voljo.
 • Inkrementalno usklajevanje zapisov na klientu s shranjenimi zapisi na strežniku.
 • Avtomatično kreiranje manifestne datoteke za vspostavitev “appCache” mehanizma spletnega brskalnika in pripadajoče spletne aplikacije: HTML, CSS, …
 • Aktiviranje delovanja poslovne aplikacije brez povezave (Offline) ne zahteva dodatnega časa za razvoj.

Preberite več…

Tablični računalniki in poslovne aplikacije

Tablični računalniki (tablice) in pametni telefoni so vse bolj prisotni v našem vsakdanjiku. Njihova velika prednost je v priročnosti in majhni teži ter enostavni uporabi, ki se je zelo hitro nauči skoraj vsakdo. Uporabljamo jih za zabavo, dostop do informacij, gledanje filmov, branje ali resno delo. Za vse to so nam na voljo aplikacije, ki jih že štejemo v več stotisoč.

Večina aplikacij na mobilnih napravah je namenjena uporabnikom predvsem z namenom trženja: trženja same aplikacije ali trženja izdelkov in storitev. To so tako imenovane B2C aplikacije (Business To Customers oz. posel – kupci).

Na drugi strani imamo namizne in prenosne računalnike, ki so namenjeni delu za mizo, se pravi sedečemu delu v pisarnah. Te dejavnosti zajemajo predvsem umsko in kreativno delo. Na teh računalnikih tečejo tudi razne poslovne aplikacije s katerimi si podjetja pomagajo pri svojem poslovanju. Takšne aplikacije za uporabo običajno zahtevajo obsežno uvajanje in široko strokovno znanje zaposlenih.

 

In potem imamo še množico zaposlenih, ki jih v svetovnem merilu lahko štejemo v stotinah milijonov, ki opravljajo tako imenovana stoječa dela oz. dela na terenu:
NEWS08 Tablica in projekti

 • razni inšpektorji,
 • serviserji opreme, aparatov, inštalacij,
 • medicinske sestre,
 • vzdrževalci,
 • gradbeni delavci,
 • osebje na vlakih, ladjah in letalih,
 • skladiščni delavci,
 • proizvodni delavci,
 • delavci v rafinerijah,
 • učitelji,
 • reševalne službe,
 • prodajalci na terenu,
 • pridelovalci hrane,
 • gozdarji,

Ti zaposleni pri delu še vedno večinoma uporabljajo papir za razne zapiske, delovne naloge, poročila, tehnološke opise, recepture, skladiščne liste, ankete, … Dostopa do računalnikov nimajo, velikokrat je to tudi nepraktično ali nemogoče zaradi pogojev dela. Skoraj vsi ti ljudje pa že imajo pametni telefon za osebno rabo ali celo tablico in jim uporaba te tehnologije ni tuja.

 

NEWS09 Tablica na montaziV teh dejstvih se skriva velik potencial za razvoj aplikacij B2E (Bussiness To Employees oz. posel – zaposleni). Veliko papirnatega dela bi se dalo odpraviti s primernimi aplikacijami, ki bi jih zaposleni na terenu lahko opravljali preko tablic in pametnih telefonov. Številne poslovne funkcije bi tako postale bolj učinkovite in cenejše.

 

Takšen pristop ima številne prednosti:

NEWS10 Tablica na morju

 • ni potrebno tiskanje dokumentov in razpečevanje na terenu,
 • podatki s terena se preko povezav takoj prenašajo v centralne baze podatkov: imamo tekoč vpogled v realno stanje, odpade zbiranje in vtipkavanje teh podatkov,
 • zaposleni na terenu imajo vsak trenutek dostop do trenutnega stanja podatkov, dokumentov, …,
 • boljša in hitrejša je komunikacija med zaposlenimi na terenu in vodstvom podjetja,
 • prihranki pri pisarniškem materialu, manj je koordinacije, manj režijskega dela, …

Kakšne naj bodo poslovne aplikacije za tablice in zaposlene na terenu?

 • Enostavne za uporabo in prilagojene funkciji, ki jo opravlja zaposleni.
 • Imeti morajo možnost dela brez povezave (Offline) in sinhronizacije podatkov, ko je povezava vzpostavljena.
 • Posodabljanje aplikacije naj bo centralno na strežniku, da so vsi popravki takoj dostopni vsem in ni potrebno dodatno nameščanje.
 • Zagotovljena mora biti ustrezna varnost podatkov.
 • Aplikacija naj omogoča zajem različnih podatkov: števila in besedila, prostoročno pisanje in skiciranje, črtne kode, slike s fotoaparata, GPS pozicije, zvok, video, …
 • Po možnosti naj bodo poslovne aplikacije univerzalne za uporabo na vseh napravah in vseh operacijskih sistemih.

Z našim sistemom vam lahko zagotovimo vse to in še mnogo več… preberite.