Entries by Stanko Dolenšek

Kako do vračila trošarine za delovne stroje

Kako do vračila trošarine za delovne stroje je vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi podjetniki. . Zakonodajni predpisi in pravilniki zelo natančno določajo kdaj smo upravičeni do vračila. So pa tudi podvrženi pogostim spremembam in dopolnitvam. Vračilo trošarine je še posebej aktualno za gradbena podjetja katera razpolagajo z gradbeno mehanizacijo, ki izpolnjuje pogoje za vračilo. […]

Mobilne aplikacije za gradbeništvo

Mobilne aplikacije za gradbeništvo so še zelo redke. A svetovni trend že narekuje, kako bo v prihodnje potekalo vodenje delavcev na terenu. Razvoj mobilne programske opreme že teče v smeri, da bodo delavci na terenu imeli dostop do poslovnega (ERP) informacijskega sistema podjetja. Na mobilnih telefonih ali tablicah bodo: dobili navodila v obliki elektronskih delovnih […]

Posodobitev zastarele poslovne programske opreme

Napredek tehnologije je vse hitrejši in stalno moramo skrbeti za posodobitve strojne in programske opreme. Nastajajo nove naprave in novi operacijski sistemi. Na področju strojne opreme se je vse skupaj malce umirilo in ni več potrebno, da bi vsako leto kupovali nov računalnik, tablico, telefon. Na področju programske opreme je drugače. Razvoj gre nezadržno naprej. […]

Pretirana uporaba Microsoft Excela pri poslovanju podjetij

Microsoft Excel je postal zelo močno orodje za upravljanje s podatki. Podatke lahko obdelujemo in prikazujemo na mnoge načine. Še posebno močne so opcije povezave na baze in skladišča podatkov ter pivot tabele v katerih lahko podatke združujemo in učinkovito analiziramo. Po drugi strani pa se Excel tudi “zlorablja” kot nadomestilo za baze podatkov. Številna, […]

S podatki iz Microsoft Accessa na splet

Naprednejši uporabniki in podjetja uporabljajo Microsoft Access za izdelavo baz podatkov in aplikacij in si s tem zelo pomagajo pri svojem poslovanju. Program je poceni, razvoj aplikacij je enostaven in hiter. Za večjo robustnost in hkratno delo več uporabnikov pa se moramo že bolj potruditi in brez programiranja ne gre več. Priporočljivo je tudi, da […]

Predstavitev tehnologij

Za delovanje celotnega sistema skrbita aplikativni in tiskalniški strežnik, ki na osnovi programa v aplikaciji vzdržujeta povezavo med podatkovnim strežnikom z bazo podatkov in uporabnikovo napravo. Aplikativni strežnik generira internetne strani po najnovejšem standardu HTML5 in zato je aplikacija lahko neodvisna od naprave in operacijskega sistema. Pogoj je, da imamo z aplikativnim strežnikom vzpostavljeno povezavo […]

Ocena razvojnih stroškov

Na spletu lahko zasledimo številne ocene razvojnih stroškov poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij. Ker poslovne aplikacije zahtevajo velik programerski vložek, so stroški temu primerno visoki. Kot potencialni investitor takšne aplikacije pa moramo računati še s precejšnjim lastnim vložkom, saj moramo aktivno sodelovati v vseh fazah projekta. Klasični pristopi s programiranjem se v mnogih primerih zavlečejo […]

Shranjevanje poslovnih podatkov

Srce vsake poslovne aplikacije so podatki. Poskrbeti moramo za zanesljivo in varno shranjevanje ter čim hitrejši dostop. Priporočljiva je uporaba centralne baze podatkov s podatkovnim strežnikom. Naš sistem je kompatibilen z vsemi ključnimi bazami podatkov na trgu: Microsoft SQL Server, My SQL, MariaDB, Oracle, DB2, Postgres, Paradox, Microsoft Access, Microsoft Excel, … Podatkovni gonilniki, ki […]

Delovanje poslovne aplikacije brez spletne povezave (Offline)

Mobilne poslovne aplikacije zaslužijo svoje ime šele, ko so sposobne delovati tudi brez povezave (Offline). V našem sistemu imamo možnost takšnega delovanja vgrajeno že v sami osnovi in ne predstavlja bistvenih dodatnih stroškov za investitorja. Rešitev je zagotovljena po standardu HTML5 in vključuje celoten sistem podatkovnih transakcij ter inteligentno obravnavno konfliktov: Učinkovit sistem kontrole konfliktov […]

Tablični računalniki in poslovne aplikacije

Tablični računalniki (tablice) in pametni telefoni so vse bolj prisotni v našem vsakdanjiku. Njihova velika prednost je v priročnosti in majhni teži ter enostavni uporabi, ki se je zelo hitro nauči skoraj vsakdo. Uporabljamo jih za zabavo, dostop do informacij, gledanje filmov, branje ali resno delo. Za vse to so nam na voljo aplikacije, ki […]